Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,W hołdzie wobec myśli Jana Pawła II"

fot. Krystyna Piotrowska / FOTO GOŚĆ

 

Zakład Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu

Wydział Nauk Społecznych - Katedra Edukacji i Kultury SGGW
w Warszawie

Polskie Towarzystwo Teologiczne

Zapraszają na:

Ogólnopolską Konferencję Naukową  nt.:

 

W hołdzie wobec myśli
Jana Pawła II

 

Radom, dnia 23 listopada 2017 r. godz. 10.30

Lokalizacja:

Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu - Aula św. Jana Pawła II

ul. Młyńska 23/25, Radom, 26-600

Patronat honorowy

 

 1. Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Nauczycieli Biskup Pomocniczy Diecezji Radomskiej – dr hab. Piotr Turzyński
 2. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 3. Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego
  w Radomiu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik
 4. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu – ks. dr Jarosław Wojtkun

 

Komitet Naukowy Konferencji

 

 1. Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński – Katedra Teologii Prawosławnej KUL – Przewodniczący Komitetu Naukowego
 2. Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa – Instytut Dialogu Kultury i Religii UKSW
 3. Prof. dr hab. Katarzyna Głąbicka-Auleytner – Kierownik Katedry Nauk Społecznych UTH Radom
 4. Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda – Kierownik Katedry Teologii Charytatywnej KUL
 5. Ks. prof. Zbigniew Formella, Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie
 6. Dr hab. Helena Kisilowska, prof. UTH Radom – Kierownik Katedry Prawa UTH
  w Radomiu
 7. Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz, prof. KUL – Katedra Katechetyki Integralnej KUL
 8. Doc. dr Zbigniew Markwart – Kierownik Zakładu Nauk o Państwie i Prawie UTH
  w Radomiu

 

Program Konferencji:

 

10:30 - Powitanie uczestników

Ks. dr Jarosław Wojtkun – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu

Wystąpienia zaproszonych gości


Sesja I (10.45 – 11.45)

Prowadzący: ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL

1. Dr Iwona Błaszczak, Jan Paweł II o wychowaniu do miłości w rodzinie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2. Dr Dorota Gonigroszek, Nauka Jana Pawła II w kontekście problemów społecznych XXI wieku, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim.

3. Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL, Sport wnauczaniu Jana Pawła II, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dyskusja

Przerwa kawowa

 

Sesja II (12.15 – 13.15)

Prowadzący: ks. dr Paweł Gogacz, Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu

1. Ks. prof. dr hab. Edward Sienkiewicz,Jana Pawła II teologia ,,Solidarności”, Uniwersytet Szczeciński

2. Ks. dr Wojciech Wojtyła ,,Europa jest chrześcijańska w swoich korzeniach” – Jana
Pawła II wizja kultury europejskiej
, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

3. Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński,Trynitarno-komunijne wymiary misji Kościoła według encykliki Jana Pawła II „Redemptoris missio”,Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dyskusja

13.30. Zakończenie konferencji