Życzenia Wielkanocne (2018)

Za Twego Krzyża zwycięstwo

I radość z niego płynącą,

Niech Ojcu z Tobą i Duchem

Na wieki będzie podzięka. Amen

Liturgia Godzin, Nieszpory Wielkiej Soboty

 

Niech nam zajaśnieje Krzyż, znak pokory i miłości Boga, znak wierności, droga i brama. Żebyśmy pojęli, że w Krzyż wpisany jest każdy człowiek, nawet nieprzyjaciel i łotr. Niech się w każdym z nas dokona przemiana i przejście, aby Krzyż nie był tylko znakiem cierpienia, odrzucenia i pogardy, ale znakiem miłości ofiarnej, zwycięstwa dobra, znakiem nadziei i chwały. Mocą zwycięstwa Chrystusa, niech się dokona w nas zmartwychwstanie, aby nasze ludzkie krzyże stały się, jak po zmartwychwstaniu Pana, znakiem życiodajnej śmierci, obfitej łaski i życia.

Życzę błogosławionych Świąt Paschy Pana.

+ Piotr Turzyński