Rekolekcje duszpasterzy nauczycieli

Od piątego do siódmego listopada Ośrodek Konferencyjno - Rekolekcyjny Archidiecezji Łódzkiej gościł ponad trzydziestu duszpasterzy nauczycieli z całej Polski, którzy już od czterech lat spotykają się w Porszewicach w ramach sesji duszpastersko - formacyjnej. Kapłani, którym od wielu lat przewodniczy delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. nauczycieli, biskup koszalińsko-kołobrzeski Edward Dajczak, przeżywali swoje rekolekcje i zastanawiali się nad wyzwaniami, przed którymi staje ich posługa w środowisku pedagogów. W ramach spotkania podsumowano tegoroczną, 75 pielgrzymkę nauczycieli na Jasną Górę. Radością duszpasterzy jest wciąż pokaźna liczba pielgrzymów, którzy tuż po zakończeniu roku szkolnego wybierają się na Jasną Górę, aby w szkole Maryi zregenerować duchowe siły. Ustalono również, że przyszłoroczne spotkanie w Częstochowie odbędzie się pod hasłem zapowiadanego roku duszpasterskiego: „Wierzę w Syna Bożego”. Czytaj dalej...

W ten sposób kolejna nauczycielska pielgrzymka, przeżywana jako przystanek na drodze świętowania Roku Wiary, stać się ma okazją do osobistej odpowiedzi na pytanie „kim jest dla mnie Jezus Chrystus” i szansą na odnowienie z Nim osobistej relacji. Duszpasterze podsumowali również pracę w poszczególnych diecezjach, zgodnie przyznając, że spotyka się ona z wieloma trudnościami. Wśród nich wskazano przede wszystkim na zawodowe obciążenie nauczycieli, których trapi ogromna ilość formalności związanych z procedurą awansu zawodowego, konieczność licznych szkoleń i pracy w domu oraz niezwykle wymagająca sytuacja wychowawcza polskich dzieci i młodzieży. Zgodnie przyznano, że taki stan wymaga mobilizacji duszpasterskich sił i skupienia uwagi przede wszystkich na takich propozycjach, które pozwolą nauczycielom „złapać duchowy oddech” i zachować chrześcijańską tożsamość w realizacji powołania do pracy pedagogicznej. „Idzie o to, żeby duszpasterze byli przede wszystkim duszpasterzami. Choć ważne są formy wspólnej rekreacji, propozycje kulturalne i szkoleniowe, to jednak priorytetem naszej obecności pośród nauczycieli ma być gotowość do posługi duchowej poprzez modlitwę, sakramenty, katechezę i towarzyszenie na drogach życia oraz rozwoju wiary”
- podsumował sesję jeden z duszpasterzy. Rekolekcje prowadził benedyktyn o. dr Piotr Włodyga - biblista i trener komunikacji. Duszpasterze nauczycieli do Porszewic, które bardzo polubili, powrócą następnej jesieni.