Adwentowy dzień skupienia w Szczecinie

19 grudnia 2014 r. odbył się Adwentowy Dzień Skupienia zorganizowany przez Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców oraz Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, na który zaproszono nauczycieli, katechetów, księży i rodziców. Tematem tegorocznego  Dnia  było: „Wychowanie człowieka do miłości”. Gościem specjalnym był ks. dr hab. Dariusz Oko, kapłan archidiecezji krakowskiej, dr teologii oraz dr habilitowany filozofii, Kierownik Katedry Filozofii Poznania Wydziału  Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który przez 29 lat swojego kapłańskiego życia angażuje się równolegle w pracę naukową i duszpasterską.

 

Ks. Oko przez 16 lat był również duszpasterzem studentów, a od 18 lat jest duszpasterzem służby zdrowia archidiecezji krakowskiej. Ok. 10 lat spędził za granicą (głównie we Włoszech i w Niemczech), gdzie się kształcił, pracował, pielgrzymował, cały czas służąc wiernym. Oprócz pracy duszpasterskiej i naukowej, prowadzi działalność publicystyczną i medialną; znany jest zwłaszcza z krytyki teologii liberalnej, homoherezji oraz ideologii gender.

 Dzień Skupienia rozpoczął się w szczecińskiej bazylice katedralnej adoracją Najświętszego Sakramentu oraz Mszą św., której przewodniczył ks. prof. Andrzej Offmański, a homilię wygłosił ks. prof. Dariusz Oko. Rozpoczął  ją od przypomnienia, że człowiek jest świątynią Boga. Świątynia - to miejsce, które może przyjąć Boga. Bóg dał nam wspaniałe ciało, ale także psychikę i duszę, która przerasta to co naturalne. Kaznodzieja, powołując się na najnowsze naukowe odkrycia, stwierdził, że „każdy człowiek – to cały kosmos”. Budowa naszego mózgu jest dla nas wyzwaniem, jak bardzo powinniśmy być twórczy w swoim życiu. W każdym z nas tkwi olbrzymi potencjał, który powinniśmy wykorzystywać poprzez osobisty rozwój duchowy. Bóg  wspaniale nas wyposażył i oczekuje od  nas, aby nasze życie stało się „duchową eksplozją”. Jesteśmy tak wspaniali, ponieważ zostaliśmy stworzeni przez Boga po to, aby być Nim napełnieni. Jesteśmy świątynią Boga.

 Świątynia jest wspaniałą budowlą, ale może ulec zniszczeniu. Nasze życie jest ciekawe i wspaniałe, ale jest ciągle zagrożone, ponieważ mamy wielu wrogów, którzy chcą zniszczyć nas – jako tę przepiękną świątynię Boga. Z lektury Pisma Świętego wiemy, że Jezus, walczy o człowieka. Ten fakt powinien nam uświadomić, kim jesteśmy. „Kluczową prawdą o człowieku jest to, że jesteśmy kimś najcenniejszym na tej ziemi” – mówił Ks. Profesor, a następnie wzywał, abyśmy często zastanawiali się nad sobą, abyśmy ciągle o siebie walczyli: „tak jak na poziomie ciała warunkiem życia jest nieustanna walka z zarazkami, bakteriami, tak na poziomie ducha warunkiem życia jest nieustanna walka z pokusami, z grzechem,
z ideologami wrogimi Bogu” (taką ideologią jest gender). Powinniśmy troszczyć się o siebie, o swoje zbawienie, ale też mamy obowiązek z wielką gorliwością walczyć o swoich bliźnich, a szczególnie tych najbardziej bezbronnych: o dzieci i młodzież.

W naszym codziennym zabieganiu zapominamy o tym, jak bardzo jesteśmy zależni od Boga („jak zależne od matki jest dziecko pod jej sercem”) i jaki wynika z tego obowiązek: dbanie o siebie jako o świątynię Boga. Ksiądz Profesor stwierdził, że uświadomienie sobie jak przecudownym dziełem Boga jesteśmy, powinno prowadzić do wspaniałych skutków. Oto one: powinniśmy żyć godnie i starać się maksymalnie rozwijać, wykorzystując potencjał dany nam przez Stwórcę; ta świadomość powinna nas chronić przed błędami i grzechem, dawać nam siłę do przezwyciężania kryzysów, których doświadcza każdy człowiek i prowadzić do traktowania każdego człowieka z największym szacunkiem. Swoją homilię Ks. Profesor zakończył przesłaniem: „ Powinniśmy zrobić wszystko, żeby każdy człowiek maksymalnie się rozwinął, aby powstała z niego piękna katedra”.

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy Adwentowego Dnia Skupienia udali się do auli, gdzie diecezjalny duszpasterz nauczycieli – ks. dr Paweł Płaczek powitał ks. prof. Dariusza Oko, ks. prof. Andrzeja Offmańskiego oraz wszystkich zgromadzonych i wprowadził w tematykę spotkania. Ks. prof. Dariusz Oko podziękował ks. Pawłowi Płaczkowi za zaproszenie, a następnie wygłosił prelekcję „Od tolerancji do totalitaryzmu gender”. Rozpoczął od wyjaśnienia pojęcia „gender”, a następie przedstawił program „genderystów” oraz zapoznał słuchaczy z zagrożeniami wynikającymi z wprowadzania gender w nasze życie.

Media przedstawiają gender jako wspaniałą naukową teorię, która zapewni ludzkości postęp i szczęście. Jej zwolennicy mówią, że wynikają z niej same dobre rzeczy, a więc: studia nad rozumieniem płci, równouprawnienie, czyli dobro kobiet. Z drugiej strony, spotykamy się z krytyką gender (głównie ze strony Kościoła) i ostrzeżeniami przed tą ideologią (nie jest to teoria naukowa, ponieważ nie spełnia określonych kryteriów dotyczących nauki).

Angielskie słowo „gender” oznaczało rodzaj (męski, żeński, nijaki), a obecnie oznacza płeć w sensie kulturowym, społecznym. Żeby zrozumieć gender i dostrzec zagrożenia jakie ze sobą niesie, należy sięgnąć do źródeł, czyli dowiedzieć się kto jest głosicielem tej ideologii.

„Gender to ideologia ateistyczna, która z gruntu fałszuje pojmowanie człowieka. Odrzuca Boga, a więc odrzuca również to, co w człowieku najważniejsze, najbardziej duchowe …” – mówił Ks. Profesor. Duży procent głosicieli gender, to ci sami ludzie, którzy kiedyś na naszych uczelniach głosili marksizm. Po skompromitowaniu się komunizmu musieli sobie znaleźć jakiś nowy sens życia i stworzyli kolejną utopijną teorię. Prelegent przedstawił siedem zasadniczych kroków (etapów) dialektyki ateizmu, a więc również gender: odrzucenie Boga; wprowadzenie „boga zastępczego” (najczęściej samego siebie); wprowadzenie w życie tego programu, a to prowadzi do destrukcji osobowości; pogarda dla innych ludzi, szczególnie wierzących; racjonalizacja tego zachowania (tworzenie teorii usprawiedliwiających taką postawę); dążenie do władzy absolutnej.

Z punktu widzenia chrześcijanina, zauważa się w tej ideologii element demoniczny (te teorie są tak absurdalne, a działania tak bezwzględne, że widoczny jest wyraźny wpływ szatana). W swojej prelekcji Ks. Profesor położył wielki nacisk na zagrożenia płynące z gender: dla naszej wiary, dla Kościoła, dla rodziny. Walka z gender – to walka z szatanem. Marksizm i nazizm przegrały, bo nie były w stanie zniszczyć rodziny. Rodzina jest najważniejsza, gdyż jest miejscem tworzenia się człowieczeństwa i właśnie dlatego  ideolodzy gender atakują rodzinę i chcą ją zniszczyć. W jaki sposób? Przede wszystkim przez seksualizację dzieci i młodzieży. W tym miejscu prelegent podał wiele przykładów z krajów Europy Zachodniej, a także z „naszego podwórka”. Ukazywał, jak „źle ukierunkowana energia seksualna może być siłą straszną – niszczącą i zniewalającą człowieka”. Przedstawił program działania genderystów, działających już na całym świecie, również w Polsce (m. in. próby wprowadzenia do szkół obowiązkowej edukacji seksualnej). Uświadamiał, że wszyscy są zobowiązani do tego, by: bronić rodziny, bronić szkoły (rodzice muszą mieć wpływ na to, czego uczy się ich dzieci), kontrolować działania ludzi, którzy chcą zniszczyć rodzinę.

Ks. Profesor przypomniał prawdę, że „siła zła nie wynika tylko z czynów złych ludzi, ale z lenistwa i obojętności dobrych” i zachęcał wszystkich do przeciwstawiania się złu i podjęcia walki z groźną ideologią, która tak szybko się rozprzestrzenia. Wszyscy  (nie tylko rodzice) mamy obowiązek bronić dzieci. To właśnie nauczyciele, katecheci, księża są do tego w szczególny sposób powołani i wiele mogą zdziałać.

Ks. Profesor jest człowiekiem wielkiej wiary i zaufania Bogu, dlatego na zakończenie swojego wystąpienia stwierdził pełen optymizmu, że genderyzm musi przegrać, a równocześnie zachęcał wszystkich do: trwania w tej nadziei,  maksymalnego rozwijania swojego człowieczeństwa, a przede wszystkim – do pełnego otwierania się na Boga i trwania w modlitwie.

Po prelekcji, przedstawiciele pracowników oświaty uczestniczących w Adwentowym Dniu Skupienia podziękowali Księdzu Profesorowi za wspólną modlitwę i  słowo Boże wygłoszone podczas Mszy Św. oraz za przybliżenie słuchaczom tak ważnego problemu, jaki w dzisiejszych czasach stanowi ideologia gender, zagrożeń wynikających z wprowadzania jej do naszego życia, a także za ukazanie sposobów walki z tymi zagrożeniami.

Ostatnim punktem programu  było podpisywanie przez ks. prof. Dariusza Oko książek: „Dyktatura gender” i „Moje życie” oraz krótkie rozmowy z uczestnikami spotkania. Było to pierwsze szczecińskie spotkanie z ks. prof. Dariuszem Oko, ale mamy nadzieję, że wkrótce odbędą się następne.

Iwona Łosiewicz