Wykaz recenzentów Nr 3(2019)

Recenzenci numeru:
ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (KUL Lublin),
prof. dr hab. Piotr Jaroszyński (KUL Lublin),
ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL Lublin),
dr hab. Helena Kisilowska (prof. UTH Radom),
ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz (prof. KUL Lublin),
dr hab. Grzegorz Majkowski (prof. AMW Gdynia),
dr hab. Marek Piwowarczyk (prof. KUL Lublin),
dr hab. Inga Kawka (prof. UP Kraków),
dr hab. Dariusz Adamczyk (prof. UP Kraków),
ks. dr hab. Piotr Wiśniewski (prof. KUL Lublin).