Rada naukowa nr 3(2019)

Rada Naukowa:
Przewodniczący Rady Naukowej: bp dr hab. Piotr Turzyński (KUL)


Członkowie Rady Naukowej:
ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa (UKSW Warszawa),
prof. dr hab. Krystyna Chałas (KUL Lublin),
ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski (KUL Lublin),
ks. prof. dr hab. Zbigniew Formella (Università Pontificia Salesiana di Roma Włochy),
prof. dr hab. Katarzyna Głąbicka-Auleytner (UTH Radom),
prof. Ph.D. Mariana Dorel (Universitatea „Transilvania", Rumunia),
prof. Ph.D.Gabriela Kelemen (,,Aureal Vlaicu” University  of Arad, Rumunia),
prof. dr hab. Stanisława Steuden (KUL Lublin),
prof. dr hab. Andrzej Markiewicz (UTH Radom),
ks. prof. dr hab. Edward Sienkiewicz (USz Szczecin),
ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz (prof. KUL Lublin),
ks. dr hab. Sławomir Fundowicz (prof. KUL Lublin),
ks. dr hab. Richard Gorban (prof. Iwano-Frankowski
Uniwersytet Teologiczny św. Jana Chryzostoma Ukraina),
o. dr hab. Andrzej Jastrzębski OMI (St. Paul University, Ottawa Kanada),
dr hab. Helena Kisilowska (prof. UTH Radom),
dr hab. Andrzej Korybski (prof. UMCS Lublin),
dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik (prof. KUL Lublin),
ks. dr hab. Adam Maj (prof. KUL Lublin),
ks. dr hab. Paweł Mąkosa (prof. KUL Lublin),
dr hab. Marek Rembierz (UŚ Katowice),
dr hab. Elżbieta Sałata (prof. UTH Radom),
dr hab. Joanna Smarż (prof. UTH Radom),
ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz (Katholische
Universität Eichstätt-Ingolstadt Niemcy),
prof. Bertold Wald (Theologische Fakultät Paderborn Niemcy),
ks. dr hab. Jerzy Adamczyk (KUL Lublin),
ks. dr hab. Zbigniew Waleszczuk (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt Niemcy),
dr Randall Woodart PhD (Saint Leo University  Floryda Stany Zjednoczone),
dr hab. Wiesław Wójcik (prof. UJD Częstochowa)