Rada naukowa nr 4(2020)

Rada Naukowa:
Przewodniczący Rady Naukowej:bp dr hab. Piotr Turzyński (KUL)


Członkowie Rady Naukowej:
prof. dr hab. Krystyna Chałas (KUL Lublin),
ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski (KUL Lublin),
ks. prof. dr hab. Zbigniew Formella (Università Pontificia Salesiana di Roma Włochy),
prof. dr hab. Katarzyna Głąbicka-Auleytner (UTH Radom),
prof. Ph.D. Mariana Dorel (Universitatea „Transilvania", Rumunia),
prof. Ph.D.Gabriela Kelemen (,,Aureal Vlaicu” University of Arad, Rumunia),
prof. dr hab. Stanisława Steuden (KUL Lublin),
prof. dr hab. Andrzej Markiewicz (UTH Radom),
ks. prof. dr hab. Edward Sienkiewicz (USz Szczecin),
ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz (prof. KUL Lublin),
ks. dr hab. Sławomir Fundowicz (prof. KUL Lublin),
ks. dr hab. Richard Gorban (prof. Iwano-Frankowski
Uniwersytet Teologiczny św. Jana Chryzostoma Ukraina),
o. dr hab. Andrzej Jastrzębski OMI (St. Paul University, Ottawa Kanada),
dr hab. Helena Kisilowska (prof. UTH Radom),
dr hab. Andrzej Korybski (prof. UMCS Lublin),
dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik (prof. KUL Lublin),
ks. dr hab. Adam Maj (prof. KUL Lublin),
ks. dr hab. Paweł Mąkosa (prof. KUL Lublin),
dr hab. Marek Rembierz (UŚ Katowice),
dr hab. Elżbieta Sałata (prof. UTH Radom),
dr hab. Joanna Smarż (prof. UTH Radom),
ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt Niemcy),
prof. Bertold Wald (Theologische Fakultät Paderborn Niemcy),
ks. dr hab. Zbigniew Waleszczuk (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt Niemcy),
dr Randall Woodart PhD (Saint Leo University Floryda Stany Zjednoczone),
dr hab. Wiesław Wójcik (prof. UJD Częstochowa).