Jest czasopismem naukowym wydawanym z inicjatywy Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli.

Periodyk ma charakter interdyscyplinarny. Łączy ze sobą elementy dyscyplin naukowych, kluczowych dla poznania teoretycznych oraz praktycznych aspektów edukacji, nauczania, wychowania oraz dziedzin naukowych wpływających na ten proces m.in.: pedagogiki, socjologii, psychologii, prawa, teologii. 

Pierwszy numer czasopisma planowany jest do wydania w maju 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do współpracy,

Komitet Redakcyjny