Krytyczna analiza gender

W związku z rozpowszechnianiem w środowiskach wychowawczych ideologii gender zapraszamy do zapoznania się z niektórymi materiałami zawierającymi krytyczną analizę tego fenomenu.


 _

1. O tym, co naprawdę kryje się za ideologią gender, z Agnieszką Kołakowską rozmawia Jacek Dziedzina. GN 37/2011

2. Biologiczna krytyka ideologii gender. Artykuł dr M. Baer

3. Gender, czyli wskrzeszanie Engelsa. Artykuł ks. prof. P. Bortkiewicza (Fronda)

4. Równość społeczna a ideologia gender. Artykuł L. Scaraffi (Opoka)

5. Gender groźniejsze od marksizmu. Wywiad z abp Hoserem (NDz)

6. Gender i „edukacja seksualna” wchodzi „boczną furtką” do polskich przedszkoli. Artykuł J. Pawłowicza (Fronda)

7. Gender? Bunt rodziców. Artykuł P. Kucharczaka (GN)

8. Profesorowie Pan krytycznie o równościowych przedszkolach.

9. Gender - aktualny stan dyskusji. Raport Marcina Przeciszewskiego z KAI (GN).