Siódemki nauczycielskiego różańca

 

Diecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli z Bydgoszczy promuje od pewnego czasu piękną formę modlitwy różańcowej, łączącą we wspólnoty nauczycielskie siódemki. Poniżej przedstawiamy oryginalną propozycję, którą warto adaptować na potrzeby środowisk w innych częściach kraju.

7nauczycielska

 

1. Czym jest 7nauczycielska?

Jest to wspólnota nauczycieli obejmujących modlitwą swoją szkołę, przedszkole, placówkę oświatową itp.

2. Czy każdy nauczyciel może być w 7 nauczycielskiej?

Tak, każdy.

3. Ile osób tworzy 7nauczycielską?

Najlepiej siedem, czyli tyle, ile dni w tygodniu.

4. Czy może być mniej lub więcej niż siedmiu modlących się nauczycieli?

Tak, jeżeli będzie ich mniej, po prostu nie będzie objęty modlitwą cały tydzień chyba, że ktoś z nauczycieli zechce odmawiać modlitwę kilka razy w tygodniu. Jeżeli nauczycieli będzie więcej niż siedmiu, można utworzyć następną 7.

5. Kiedy i gdzie odmawiać modlitwę?

Odmawiać należy ją indywidualnie w jeden wybrany dzień tygodnia, w dowolnym czasie i miejscu.

6. Na jak długo mam podjąć modlitwę?

Do ostatniego dnia nauki, ale można przedłużyć ją na okres wakacji.

7. Jaką modlitwę należy odmówić?

Modlitwę nauczyciela oraz dowolną dziesiątkę różańca.

8. Gdzie znajdę treść modlitwy nauczyciela?

Obrazek Matki Bożej Pięknej Miłości z modlitwą oraz załączoną do niej dziesiątką różańca można otrzymać na spotkaniu Duszpasterstwa Nauczycieli lub w inny sposób kontaktując się z duszpasterzem diecezjalnym.

9. Czy będąc w 7nauczycielskiej trzeba uczęszczać na spotkania Duszpasterstwa Nauczycieli?

Nie, ale warto skorzystać z wybranych propozycji zawartych w kalendarium.

10. Kogo poinformować o powstaniu w mojej szkole 7nauczycielskiej?

 Diecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli przesyłając informację na adres mailowy.

Wystarczy podać nazwę placówki oraz ilość modlących się osób (bez imion i nazwisk).

 

Modlitwa nauczyciela

Panie Jezu Chryste, Mistrzu i Nauczycielu,

Ty powierzyłeś mi troskę o dzieci i młodzież.

Proszę, obdarz błogosławieństwem moją szkołę,

wszystkich jej pracowników, uczniów i ich rodziców.

Uczyń ze mnie takiego nauczyciela, dla którego

jedynie miłość do Ciebie będzie drogą spotkania

z drugim człowiekiem.

Maryjo, Matko Pięknej Miłości, bądź wspomożycielką

Mojego nauczycielskiego powołania. Amen.

 

Tutaj znajdziesz medytacje nauczycielskiego różańca: kliknij.