Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli Nr 6 (2023)

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do lektury Rocznika Naukowego Duszpasterstwa Nauczycieli Nr 6 (2023). 

Przekazujemy Państwu szósty numer Rocznika Naukowego Duszpasterstwa Nauczycieli. Za jego przyczyną pragniemy przedstawić Czytelnikom siedemnaście artykułów. Prezentowane teksty ujmują podejmowane zagadnienia w aspektach pedagogicznych, filozoficznych, prawnych, socjologicznych i teologicznych. Ich autorzy reprezentują ważne ośrodki naukowe z kraju i z zagranicy. Ufamy, że staną się one inspiracją i pomocą nie tylko dla nauczycieli, ale także dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu wymienionych dziedzin.
Pragniemy podziękować autorom za przygotowanie tekstów, członkom Rady Naukowej, recenzentom, tłumaczom oraz zespołowi redakcyjnemu. Wszystkim Czytelnikom życzymy owocnej lektury.
Redaktorzy
dr Paweł Śwital
dr hab. Wojciech Wojtyła, prof. URad.

Wprowadzenie   

 

bp Piotr Turzyński

Tożsamość polskiej rodziny na emigracji

ks. Sławomir Fundowicz

Wskazania Kościoła Katolickiego dla regulacji zagadnień  dotyczących sportu

Katarzyna Głąbicka - Auleytner

Prawa pacjenta w kontekście etyki lekarskiej

Dorota Gonigroszek, Olga Słabońska

Działalność Centrum Idei ku Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim w kontekście rozwoju i samorozwoju nauczycieli

Iwona Gryz

Postawa nauczyciela na zajęciach języka obcego a podnoszenie samooceny najmłodszych uczniów

Emilia Gulińska

Ruch harcerski jako przejaw aktywności społeczeństwa obywatelskiego w zakresie wychowania dzieci i młodzieży na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego

Zuzanna Maj, Klaudia Dworakowska

Prawne ograniczenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia usług detektywistycznych

María del Pilar Alcolea Pina, Zbigniew Formella

El docente eficaz y sus prácticas, desde la perspectiva discente: Comparativa entre centros de cinco países europeos

Wiktoria Rychlicka

Jak przestrzegać praw pacjenta podczas udzielania świadczeń zdrowotnych?

Bartłomiej Składanek

The role of a court expert opinion in Criminal Proceedings – Outline of Issue

Olga Słabońska, Dorota Gonigroszek

The concept of God in foreign language acquisition – a cognitive linguistic perspective

Leszek Wianowski

Kardynalna cnota umiarkowania i jej wkład w proces ascetyczny i wychowawczy

Leszek Wianowski

Kardynalna cnota męstwa jako podstawa formacji i wychowania

Marek Wikiński

Polityka dostępności w kontekście praw pacjenta

ks. Wojciech Wojtyła

Chrześcijaństwo cywilizacją życia

 

GLOSY

Katarzyna Siczek

Realizacja obowiązku dbania o dobro ucznia i poszanowania jego godności w trakcie czynności Policji na terenie szkoły – przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Paweł Śwital

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 sierpnia 2019 r., (sygn. I OSK 2303/17)

 

Instrukcje dla autorów